Wykrywanie infrastruktury podziemnej

Przed przystąpieniem do robót ziemnych warto wiedzieć czego można spodziewać się podczas wykopów. Bardzo często zdarza się, że kopiąc w ziemi znajdujemy instalacje, których nie uwzględniono na żadnych mapach lub ich dokładny przebieg nie jest znany. Dzięki Georadarowi jesteśmy wstanie sprawdzić co kryje się pod ziemią, a korzystając z wykrywacza możemy dokładnie śledzić przebieg instalacji.

Wykrycie infrastruktury podziemnej wpływa nie tylko na zwiększenie tempa prac i zmniejsza ewentualne koszty związanie ze zniszczeniem istniejących podziemnych instalacji, ale również znacząco poprawia bezpieczeństwo prac ziemnych.

Kompleksowy zestaw urządzeń do wykrywania infrastruktury podziemnej:

W zależności od sytuacji, rodzaju infrastruktury oraz miejsca wykonywanych prac, proces wykrywania oraz rodzaj wykorzystywanych urządzeń będzie się zmieniał. Niestety nie ma jednego urządzenia, które potrafi wykryć wszystkie instalacje w każdych warunkach, dlatego nasza firma posiada zestaw profesjonalnych urządzeń, które w połączeniu z doświadczeniem naszych pracowników pozwalają na skuteczne zobrazowanie większość instalacji przebiegających pod ziemią.

Georadar Leica DS2000

Metoda georadarowa pozwala lokalizować instalacje podziemne w postaci rur PCV, PCW, kable elektroenergetyczne, rury betonowe, rury ceramiczne, kanały i inne. Metoda georadarowa polega na wysyłaniu impulsów wgłąb badanego ośrodka i rejestracji odbitych fal od infrastruktury podziemnej i uzbrojenia terenu.
Georadar posiada dwie zintegrowane anteny: głęboką 250 MHz o mniejszej rozdzielczości i płytką 700 MHz o wyższej rozdzielczości. Dzięki integracji anten z całym systemem, tryb pracy dual pozwala na aktywną analizę danych georadarowych z dwóch stref o różnych rozdzielczościach. Antena płytka pozwala wykrywać płytko leżące obiekty do ok 1.5 metra ppt. ale o mniejszej średnicy natomiast antena głęboka pozwala analizować dane zebrane z głębokości ok 6-8 metrów pod poziomem terenu w zależności od warunków gruntowych.

Leica ULTRA Advanced

Leica Ultra jest najbardziej zaawansowanym systemem do wykrywania, mapowania i śledzenia infrastruktury podziemnej. Lokalizator Lecia ultra posiada wiele trybów pracy tak jak pasywne wykrywa powszechnie stosowane częstotliwości stosowane w elektroenergetyce na całym świecie. Lokalizator pracuje w trybie pasywnym rejestrując fale długie VLF odbijające się od obiektów podziemnych, pozwala to na detekcję wszelkiego rodzaju kabli telekomunikacyjnych lub światłowodowych. Potężnym narzędziem do pracy jest tryb aktywny współpracujący z generatorem. Zestaw Ultra Standard wyposażony jest w efektywny generator o mocy 5 W. Miedzy innymi możliwość bezpośredniego podłączenia lokalizatora z instalacją podziemną, kablami energetycznymi, rurami metalowymi, kablami lokalizacyjnymi nad rurami gazowymi. Aby wzbudzić sygnał w instalacji możliwość założenia obejmy (nie trzeba bezpośrednio wpinać się do kabla).

Sondy i przewody lokalizacyjne

Przewód lokalizacyjny służący do aktywnego generowania sygnału. Podpięty do generatora, emituje sygnał o zadanej częstotliwości. Pomocny w lokalizacji rur kanalizacyjnych, kanalizacji teletechnicznej, drenaży i drenarki na polach uprawnych. Dodatkowo do przewodów można doczepić jedno lub dwu-częstotliwościowe sondy generujące mocny punktowy sygnał, który można śledzić przy pomocy wykrywacza Ultra na głębokości nawet 12 metrów.

Skontaktuj się z nami:

+48 516 024 026