Realizacje

Poniżej przedstawiono niektóre z naszych realizacji

Mapa do celów projektowych dla linii kolejowej LK38 na odcinku Ełk-Korsze

Wykonano mapę do celów projektowych i numeryczny model terenu na odcinku Ełk-Korsze o łącznej długości ponad 120 kilometrów. Całkowity obszar mapy to ponad 1300 hektarów. Dodatkowo wykonano ortofotomapę dla stacji znajdujących się na trasie oraz przeprowadzono detekcję infrastruktury podziemnej.

Modelowanie zakładu przemysłowego Poniewież – Litwa

Dla potrzeb zakładu przemysłowego planującego dodanie nowych instalacji w celu zwiększenia produkcji wykonano skanowanie laserowe oraz modelowanie 3D. Prace zostały wykonane dla dwóch budynków na terenie zakładu.

Rafineria Orlen Możejki – Litwa

Celem prac było pozyskanie chmury punktów dla fragmentu rafinerii w Możejkach. Dane posłużyły do zaprojektowania nowych instalacji. Wykonano ponad 200 stanowisk skanera a dokładność wpasowania chmur punktów na założoną osnowę geodezyjną wyniosła 5 mm.

Mapa do celów projektowych Gdynia Port

Wykonano mapę do celów projektowych dla inwestycji „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” . Obszar mapy to 250 hektarów, dodatkowo wszystkie obiekty inżynieryjne nad lub pod torami zostały pomierzone skanerem laserowym a opracowane na podstawie chmur punktów rysunki zostały udostępnione projektantom.

Norwegia – Tunele

Inwentaryzacja tuneli w okolicy Lyngdal w Norwegii. Przedmiotem zamówienia były sklasyfikowane chmury punktów, numeryczne modele ścian i jezdni oraz trójwymiarowe modele parametryczne infrastruktury wewnątrz tunelów. Dostarczono również widoki TrueView pozwalające na szybkie pomiary wewnątrz tunelów z poziomu przeglądarki internetowej. Najdłuższy z mierzonych tuneli miał długość 3500 metrów.

Braniewo – Cerkiew Grekokatolicka

W oparciu o chmurę punktów wykonano analizę deformacji oraz wychyleń wszystkich ścian dla Ukraińskiej Cerkwii Grekokatolickiej w Braniewie.

Droga 908 Częstochowa- Tarnowskie Góry

Dla 43 kilometrowego odcinak drogi 908 Częstochowa – Tarnowskie Góry w oparciu o pozyskaną chmurę punktów wykonaliśmy mapę do celów projektowych oraz numeryczne modele terenu.

Gdańsk Pomiar obiektów inżynierskich

Pomiar i inwentaryzacja 13 obiektów inżynierskich nad obszarem kolejowym oraz analiza wszystkich elementów znajdujących się w skrajni dla określonych profilów.

Inwentaryzacja Hali przemysłowej

Wykonano inwentaryzacje wszystkich instalacji w hali przemysłowej w oparciu o chmurę punktów.

Kraków – Starowiślna

Dla ulicy Starowiślnej w Krakowie wykonano mapę do celów projektowych oraz skanowanie laserowe elewacji kamienic i kompletną inwentaryzację napowietrznych linii trakcyjnych.

Linia kolejowa 221 Gutkowo – Braniewo

Mapa do celów projektowych dla linii kolejowej 221 Gutkowo-Braniewo, oraz wykonanie wysokorozdzielczej ortofotomapy jako podkładu rastrowego.

Linia kolejowa 219 i 35

Wykonano mapę do celów projektowych dla 46 kilometrów linii kolejowej Olsztyn Szczytno oraz 15 kilometrów Szczytno-Szymany wraz z odejściem na Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. Oprócz mapy nasza firma prowadziła geodezyjną obsługę inwestycji podczas prac modernizacyjnych i budowlanych.

Święta Lipka

Inwentaryzacja części sanktuarium w Św. Lipce. Pomiarowi podlegały krużganki, mury zewnętrzne oraz kaplica.

Wysoka Brama w Olszynie

Wykonanie wysokorozdzielczych ortofotoplanów elewacji Wysokiej Bramy w Olsztynie. Wielkość piksela 2mm.

Wyznaczenie objętości mas ziemnych

Wykonano obliczenie objętości mas ziemnych w okolicy budowanego wiaduktu drogowego.

Skontaktuj się z nami:

+48 516 024 026