Realizacje

Poniżej przedstawiono niektóre z naszych realizacji

Okresowe pomiary objętości biomasy

W celu sprawdzenia zasobów oraz kontroli średniego zużycia biomasy drzewnej wykonujemy okresowe pomiary trzech sąsiadujących pryzm.

Obsługa geodezyjna przebudowy murawy stadionu Stomilu Olsztyn

Prace obejmują kompleksową obsługę geodezyjną podczas przebudowy murawy, wymiany instalacji podziemnych oraz inwentaryzację wykonanych prac.

Mapa do celów projektowych dla linii kolejowej LK38 na odcinku Ełk-Korsze

Wykonano mapę do celów projektowych i numeryczny model terenu na odcinku Ełk-Korsze o łącznej długości ponad 120 kilometrów. Całkowity obszar mapy to ponad 1300 hektarów. Dodatkowo wykonano ortofotomapę dla stacji znajdujących się na trasie oraz przeprowadzono detekcję infrastruktury podziemnej.

Modelowanie zakładu przemysłowego Poniewież – Litwa

Dla potrzeb zakładu przemysłowego planującego dodanie nowych instalacji w celu zwiększenia produkcji wykonano skanowanie laserowe oraz modelowanie 3D. Prace zostały wykonane dla dwóch budynków na terenie zakładu.

Rafineria Orlen Możejki – Litwa

Celem prac było pozyskanie chmury punktów dla fragmentu rafinerii w Możejkach. Dane posłużyły do zaprojektowania nowych instalacji. Wykonano ponad 200 stanowisk skanera a dokładność wpasowania chmur punktów na założoną osnowę geodezyjną wyniosła 5 mm.

Mapa do celów projektowych Gdynia Port

Wykonano mapę do celów projektowych dla inwestycji „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” . Obszar mapy to 250 hektarów, dodatkowo wszystkie obiekty inżynieryjne nad lub pod torami zostały pomierzone skanerem laserowym a opracowane na podstawie chmur punktów rysunki zostały udostępnione projektantom.

Norwegia – Tunele

Inwentaryzacja tuneli w okolicy Lyngdal w Norwegii. Przedmiotem zamówienia były sklasyfikowane chmury punktów, numeryczne modele ścian i jezdni oraz trójwymiarowe modele parametryczne infrastruktury wewnątrz tunelów. Dostarczono również widoki TrueView pozwalające na szybkie pomiary wewnątrz tunelów z poziomu przeglądarki internetowej. Najdłuższy z mierzonych tuneli miał długość 3500 metrów.

Braniewo – Cerkiew Grekokatolicka

W oparciu o chmurę punktów wykonano analizę deformacji oraz wychyleń wszystkich ścian dla Ukraińskiej Cerkwii Grekokatolickiej w Braniewie.

Droga 908 Częstochowa- Tarnowskie Góry

Dla 43 kilometrowego odcinak drogi 908 Częstochowa – Tarnowskie Góry w oparciu o pozyskaną chmurę punktów wykonaliśmy mapę do celów projektowych oraz numeryczne modele terenu.

Gdańsk Pomiar obiektów inżynierskich

Pomiar i inwentaryzacja 13 obiektów inżynierskich nad obszarem kolejowym oraz analiza wszystkich elementów znajdujących się w skrajni dla określonych profilów.

Inwentaryzacja Hali przemysłowej

Wykonano inwentaryzacje wszystkich instalacji w hali przemysłowej w oparciu o chmurę punktów.

Kraków – Starowiślna

Dla ulicy Starowiślnej w Krakowie wykonano mapę do celów projektowych oraz skanowanie laserowe elewacji kamienic i kompletną inwentaryzację napowietrznych linii trakcyjnych.

Linia kolejowa 221 Gutkowo – Braniewo

Mapa do celów projektowych dla linii kolejowej 221 Gutkowo-Braniewo, oraz wykonanie wysokorozdzielczej ortofotomapy jako podkładu rastrowego.

Linia kolejowa 219 i 35

Wykonano mapę do celów projektowych dla 46 kilometrów linii kolejowej Olsztyn Szczytno oraz 15 kilometrów Szczytno-Szymany wraz z odejściem na Port Lotniczy Olsztyn-Mazury. Oprócz mapy nasza firma prowadziła geodezyjną obsługę inwestycji podczas prac modernizacyjnych i budowlanych.

Święta Lipka

Inwentaryzacja części sanktuarium w Św. Lipce. Pomiarowi podlegały krużganki, mury zewnętrzne oraz kaplica.

Wysoka Brama w Olszynie

Wykonanie wysokorozdzielczych ortofotoplanów elewacji Wysokiej Bramy w Olsztynie. Wielkość piksela 2mm.

Wyznaczenie objętości mas ziemnych

Wykonano obliczenie objętości mas ziemnych w okolicy budowanego wiaduktu drogowego.

Skontaktuj się z nami:

+48 516 024 026